Word member Sluit je aan bij de club

PRIVACY STATEMENT

 

De website thegoaldiggersclub.com wordt beheerd door The Goaldiggers Club. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Met andere woorden: wat doen wij met jouw gegevens? Bij bezoek aan de website kan The Goaldiggers Club jouw gegevens verwerken (bijvoorbeeld verzamelen, bewaren, raadplegen). Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die je via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert The Goaldiggers Club jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en tevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht wordt. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door The Goaldiggers Club beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

The Goaldiggers Club verzamelt en verwerkt informatie met betrekking bezoekers van de website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of de website voldoende aansluit op de wensen van haar bezoekers. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

  1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van The Goaldiggers Club en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten;
  2. Het uitvoeren van overeenkomst ten aanzien van producten en diensten die via de webshop worden aangeboden en het afwikkelen van betalingsverkeer; en
  3. Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van carrière en lifestyle, onze diensten en producten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op jouw computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van deze website.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Contact

Je kunt jouw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

The Goaldiggers Club (KVK-nummer: 61090018)
Klinkerstraat 282 2
1053 GB Amsterdam
info@thegoaldiggersclub.com

Wijzigingen Privacy Statement

The Goaldiggers Club behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

logo-monogram arrow-long play usp-events usp-female usp-glasses usp-killertips usp-magic