Word member Sluit je aan bij de club

DISCLAIMER – GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Wij, The Goaldiggers Club, zijn de eigenaar en beheerder van de thegoaldiggersclub.com website. Hierop kun je informatie op het gebied van carrière en lifestyle en informatie over onze diensten en producten vinden. In deze disclaimer worden de rechten en plichten van niet-geregistreerde gebruikers en / of bezoekers van de website beschreven. Door deze website te betreden en op de één of andere manier te gebruiken, ga je akkoord met de inhoud van deze disclaimer en ons privacybeleid. Wanneer je naast het bezoeken van de website ook producten of diensten afneemt die via de website worden aangeboden, dan gelden de voorwaarden die je hebt ontvangen en / of geaccepteerd bij het aangaan van de overeenkomst.

Site-inhoud

De inhoud van deze site is door The Goaldiggers Club met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. The Goaldiggers Club kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie op ieder moment en in alle opzichten juist, up to date en volledig is. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. The Goaldiggers Club is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op de website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door The Goaldiggers Club gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden, tenzij anders vermeld. The Goaldiggers Club aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze sites.

Copyright en andere intellectuele eigendomsrechten
De website thegoaldiggersclub.com en de inhoud daarvan, inclusief afbeeldingen, video’s, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten komen toe aan The Goaldiggers Club, tenzij anders vermeld. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Goaldiggers Club.

Alle merken, waaronder woord- en beeldmerken, op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van The Goaldiggers Club. Zonder schriftelijke toestemming van The Goaldiggers Club is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Met andere woorden: gebruik geen teksten, afbeeldingen, video’s, slogan’s en logo’s van The Goaldiggers Club zonder daarvoor schriftelijke toestemming te hebben gekregen. Wil je graag content van onze website gebruiken? Stuur een mailtje naar info@thegoaldiggers.com en vermeld daarin welke content je zou willen gebruiken en waarvoor. The Goaldiggers Club zal het verzoek in behandeling nemen en neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Richtlijnen social media

The Goaldiggers Club geeft uitdrukkelijk toestemming om de social media pagina’s, zoals Facebook, Pinterest, Instagram of YouTube, te gebruiken en te delen, dan wel om beoordelingen of opmerkingen te plaatsen op deze social media kanalen. Daarbij vragen wij je aan de volgende richtlijnen te houden:

(i) Wees beleefd en netjes. Buitensporige scheldwoorden, godslastering, vechtwoorden, discriminerende scheldwoorden, seksuele intimidatie, pesten, gruwelijke taal of anders, wordt niet geaccepteerd.

(ii) Alle berichten moeten afkomstig zijn van echte personen. Wij verwijderen alle berichten op onze social media-pagina’s waarvan we denken dat ze afkomstig zijn van nep- of anonieme profielen.

(iii) Controleer of alle ingediende informatie juist en feitelijk is. Negatieve opmerkingen en klachten die door jou worden geplaatst, kunnen worden opgevat als beweringen over The Goaldiggers Club of een individu en kunnen onderhevig zijn aan smaadwetten en andere wettelijke claims.

(iv) Heb je klachten, opmerkingen of ideeën over The Goaldiggers Club, de website of de producten en diensten die via de website worden aangeboden? Deel dit dan met ons via info@thegoaldiggersclub.com en niet openbaar met anderen. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op!

Wijzigingen Disclaimer

The Goaldiggers Club behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

logo-monogram arrow-long play usp-events usp-female usp-glasses usp-killertips usp-magic